Geschiedenis EMOS

Direct na de eerste Wereldoorlog werden enkele inwoners van Borkel en Schaft, geïnspireerd door de trompetklanken van de militairen die daar destijds gelegerd waren zó enthousiast, dat zij besloten een eigen fanfare op te richten.
Op 10 oktober 1920 werd Fanfare emos (eendracht maakt ons sterk) officiëel opgericht. Na ijverig repeteren met geleende en tweedehands instrumenten ontstonden  de eerste fanfareklanken.
Onze vereniging bestaat inmiddels meer dan 90 jaar, voor een dorpje als Borkel en Schaft is dit uitzonderlijk.
In 1958 is aan de fanfare een drumband toegevoegd. Vanaf 1999 heeft de drumband door het bespelen van allerlei verschillende slagwerkinstrumenten een geheel nieuwe dimensie gekregen en kan daarom ook wel slagwerkgroep worden genoemd .

Zoals van oudsher gebruikelijk musiceert de fanfare bij feestelijke gebeurtenissen en jubilea en trekt bij diverse gelegenheden spelend door de straten van Borkel en Schaft. Jaarlijks worden naar traditie het Kerst- en Terrasconcert gehouden. Feestelijkheden als Carnaval, Paaseieren zoeken en het binnenhalen van Sinterklaas worden traditioneel begeleid door muziek van onze fanfare.

Om de tijdens repetities opgedane ervaringen te kunnen toetsen worden (uitwisselings-)concerten gepland. Er wordt naar gestreefd een breed genre muziek te maken van popmuziek tot licht klassieke muziek.
De repetities voor de fanfare zijn op dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Alle repetities vinden plaats in de Teutenzaal achter het Dorpshuis d’n Teut in Borkel en Schaft.

De Leerlingen Emos Fanfare (LEF) volgen les via het CMD.

Dirigent van fanfare emos is Twan Cox