Het bestuur van fanfare emos bestaat uit:

Voorzitter: Frans Roothans
040-2068519

Vicevoorzitter: Dirk Pijnenburg
06-54296355

Secretaris: Annemie Gerritsen
040-2045807 / 06-13554987

Penningmeester: Nol Kuijken

Leden:
Chris Aarts en Daisy van Wezel