Het bestuur van fanfare emos bestaat uit:

Voorzitter: Frans Roothans
040-2068519

Vicevoorzitter: Nol Kuijken
06-54660346

Secretaris: Annemie Gerritsen
040-2045807 / 06-13554987

Penningmeester: Nol Kuijken

Leden:
Chris Aarts, Maartje Bannenberg, Loet van Haperen,  Danique de Krom en Daisy van Wezel