Direct na de eerste Wereldoorlog werden enkele inwoners van Borkel en Schaft, geïnspireerd door de trompetklanken van de militairen die daar destijds gelegerd waren, zó enthousiast, dat zij besloten een eigen fanfare op te richten. Op 10 oktober 1920 werd Fanfare emos (eendracht maakt ons sterk) officieel opgericht. Na ijverig repeteren met geleende en tweedehands instrumenten ontstonden de eerste fanfareklanken.

In 1958 is aan de fanfare een drumband toegevoegd. Vanaf 1999 heeft de drumband door het bespelen van allerlei verschillende slagwerkinstrumenten een geheel nieuwe dimensie gekregen. Hierdoor kan de drumband ook wel slagwerkgroep worden genoemd worden.

De fanfare musiceert, zoals van oudsher, bij feestelijke gebeurtenissen en jubilea in het dorp. De fanfare trekt bij diverse gelegenheden spelend door de straten van Borkel en Schaft, dit ook in samenwerking met andere verenigingen in het dorp. Denk hierbij aan feestelijkheden zoals Carnaval, het Paaseieren zoeken en het binnenhalen van Sinterklaas worden traditioneel begeleid door muziek van onze fanfare. Naast deze speciale gelegenheden zijn er ook jaarlijkse tradities waar de muzikanten de muzikale klanken laten horen, zoals bij het welbekende Kerstconcert en het Terrasconcert dat in de zomer georganiseerd wordt.

Om de tijdens repetities opgedane ervaringen te kunnen toetsen worden (uitwisselings-)concerten gepland. Er wordt naar gestreefd een breed genre muziek te maken van popmuziek tot licht klassieke muziek.

Onze vereniging bestaat inmiddels bijna 100 jaar (10 oktober 2020). Voor een klein dorpje zoals Borkel en Schaft is dit uitzonderlijk en zeker een mijlpaal om bij stil te staan!

De repetities voor de fanfare zijn op dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Alle repetities vinden plaats in de Teutenzaal achter het Dorpshuis d’n Teut in Borkel en Schaft.

De Leerlingen Emos Fanfare (LEF) volgen les via het CMD.

Dirigent van fanfare emos is Twan Cox.