Drumband Emos

Op 10 oktober 1920 is Fanfare Emos opgericht en in 1958 is de drumband aan de fanfare toegevoegd.

Vanaf 1999 treedt de Emos-drumband, regelmatig apart van de fanfare, op en wordt daarom ook wel slagwerkgroep genoemd. Daarnaast heeft de drumband door het bespelen van allerlei verschillende slagwerkinstrumenten een geheel nieuwe dimensie gekregen, wat ook weer een bijdrage levert aan de naam slagwerkgroep.

De leden bespelen allen een variëteit aan instrumenten, waardoor het niveau van de groep inmiddels naar een hoger niveau is getild. Dit werd bevestigd door de op 2 december 2007 behaalde 2e prijs op het KNFM– concours te Kerkrade.

Op 21 september 2008 bestond onze drumband dus 50 jaar. Op 20 september is dit gevierd met een dag vol activiteiten, die in het teken stond van hereniging én toekomst. Hierbij mochten uiteraard de oud-leden van de drumband niet ontbreken. ‘s Avonds was er een groot feest voor leden en oud-leden, waarbij kort voor middernacht werd afgeteld tot het moment waarop het precies 50 jaar geleden was dat de drumband werd opgericht.

In 2018 bestond de drumband alweer 60 jaar en ook dit mocht uiteraard niet vergeten worden. De eigen leden van de drumband hadden een leuk concert georganiseerd waarbij verschillende slagwerkgroepen/drumbands uit de regio deel konden nemen. De avond begon met een officieel gedeelte waarbij de nieuwe polo’s van de verenging werden gepresenteerd en de jubilarissen werden gefeliciteerd en bedankt met een bloemetje en een penning.

De repetities voor de drumband zijn op maandag van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Teutenzaal achter Dorpshuis d’n Teut in Borkel en Schaft. De leerlingen van de drumband worden individueel opgeleid. Instructeur van de emos-slagwerkgroep is  Martijn Soors.